Nasze działania

Fundacja została powołana jak organizacja pożytku publicznego wspierająca Polskie Centrum Opieki Domowej, którego misją jest zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym, w ich miejscu zamieszkania.
Grupa Polskiego Centrum Opieki Domowej dba o najwyższe standardy opieki domowej oraz pełne wsparcie dla podopiecznych i ich rodzin.

Ważną rolą Fundacji jest działalność edukacyjna o charakterze społecznym w zakresie potrzeb, zachowań, akceptacji i zrozumienia osób niesamodzielnych.

Fundacja jest wsparciem nie tylko dla Podopiecznych- osób niesamodzielnych życiowo, ale i dla ich rodzin oraz najbliższego otoczenia.

Zgodnie z § 9 statutu Fundacji , celami Fundacji jest prowadzenie oraz wspieranie działalności w zakresie:

1. Wspierania przedsięwzięć i działań na rzecz osób niesamowystarczalnych życiowo, (czyli osób: starszych; chorych; niepełnosprawnych; a w szczególności wszystkich osób niesamodzielnych, wymagających opieki i wsparcia w ich własnych domach lub domach opieki), ubogich oraz ich rodzin, krewnych i bliskich.

2.Udzielania pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym, a w szczególności osobom niesamowystarczalnym (chorym, starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych), ubogim i ich rodzinom, w tym udzielanie dotacji do opłat ponoszonych za opiekę domową i sprzęt oraz usługi ułatwiające tym osobom względnie samodzielne, codzienne funkcjonowanie, utrzymanie aktywności społecznej, naukę, rozwój osobisty i zawodowy.

3.udzielania pomocy materialnej i niematerialnej podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej) prowadzącym, wspomagającym lub organizującym działalność w zakresie ochrony zdrowia, pomocy i opieki nad osobami niesamowystarczalnymi (chorym, starszym, niepełnosprawnym, wymagającym opieki i wsparcia w codziennych czynnościach życiowych) oraz ubogimi
Fundacja działa od marca 2015 i ma ogromne wsparcie Władz Miasta Zgierza, które m.in. umożliwiły Fundacji najem odpowiedniego lokalu do prowadzenia działalności Fundacji.

 

Lokal znajduje się w samym sercu miasta, na Placu Kilińskiego 1 i ma bardzo wygodną lokalizację zarówno dla mieszkańców Zgierza, jak i dla Łodzi i okolicznych powiatów.

Lokal ten zamierzamy w pełni przeznaczyć dla mieszkańców całego województwa.

Organizujemy w nim Klub Fundacji, miejsce relaksu, z kominkiem, przytulnymi fotelami, pyszną kawą i domowym ciastem.

Podopieczni Fundacji będą mogli spotkać się na wspólnym czytaniu przy kominku, porozmawiać, poznać się wzajemnie, zintegrować.

Zamierzamy prowadzić warsztaty artystyczne, wykłady, szkolenia.

Chcemy zadbać nie tylko o aktywność społeczną naszych Podopiecznych ale i o rozwój fizyczny, będą zajęcia jogi, zdrowy kręgosłup i stretching czyli zajęcia prozdrowotne, a także nauka tańca i wieczorki muzyczne oraz wiele innych atrakcji.

Będzie można zdobyć również nowe kwalifikacje i umiejętności w rakach Akademii Fundacji.

W ramach Fundacji powstała również Akademia Opieki Domowej, której zadaniem jest przygotowanie osób, w szczególności bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych do wykonywania pracy opiekuna domowego osób niesamodzielnych.

Potrzeby Fundacji są ogromne. W tej chwili chcielibyśmy rozpocząć remont naszego lokalu, potrzebujemy materiałów budowlanych i wykończeniowych oraz mebli, sprzętu do wyposażenia wnętrz.

Aby zapewnić możliwość skorzystania z działań Fundacji wszystkim zainteresowanym osobom niesamodzielnym będziemy przebudowywać wejście do Klubu Fundacji i przystosowywać całe jego wnętrze.
Na zewnątrz budynku powstanie podjazd dla wózków inwalidzkich, aby osoby niepełnosprawne mogły bez problemów do nas dotrzeć.

To duże przedsięwzięcie inwestycyjne.

APEL SPECJALNY FUNDACJI:

LOKAL KLUBOWY W POTRZEBIE – kliknij

Przede wszystkim zapraszamy do współpracy lokalne firmy i przedsiębiorców.
Potrzebujących jest wielu, nasze możliwości i zakres udzielonej pomocy to w dużej mierze zasługa naszych Darczyńców, Partnerów i Przyjaciół Fundacji.
Fundacja działa na zasadzie non-profit.

Zarówno Zarząd jak i wszyscy pracownicy Fundacji działają na zasadzie wolontariatu i nie pobierają wynagrodzeń za swoją pracę.

Liczymy na wsparcie biznesu, przedsiębiorców o otwartych sercach i hojnym geście, postrzegających swoje działania jako potrzebę dzielenia się z potrzebującymi.