Dlaczego warto podarować nam 1,5% i datki?

Demencja, otępienie, samotność, bieda – to główne problemy, z którymi mierzą się staruszkowie wymagający opieki. Liczba osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w Polsce wynosi dziś ok. 1,5 mln i  w ciągu kilkunastu lat wzrośnie do ponad 10 mln. NIK podaje, że prawie 20% gmin nie zapewnia osobom starszym opieki w miejscu zamieszkania, mimo iż należy to do ich obowiązków. Opieką domową w skali kraju objętych jest tylko nieco ponad 1% seniorów powyżej 60. roku życia. Na miejsce w ZOL, DPS lub hospicjum czeka się od kilku do kilkunastu miesięcy, a pomoc potrzebna jest natychmiast. Z roku na rok dramatycznie rośnie liczba bezradnych staruszków z niewielkimi emeryturami i rentami, rezygnujących z biedy z zakupu leków czy pełnowartościowego pożywienia, uwięzionych we własnych domach bez wind, bez niezbędnego dostępu do służby zdrowia, badań i rehabilitacji.

Bardzo często bez osób bliskich i opiekunów, którzy pomogą przeżyć kolejny dzień. Ogromna grupa niesamodzielnych, chorych i bezradnych ludzi została w jesieni ich życia wyizolowana ze społeczeństwa i odarta z godności.

To właśnie dla nich jesteśmy My – Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej – Jesteśmy dla Ciebie.

Od 2015 roku zajmujemy się pomocą osobom starszym i opieką nad nimi w ich własnych domach. Pomagamy, doradzamy, szkolimy i walczymy o ich godne życie i kolejny dzień.