Jak wykorzystamy Twój 1,5% i datek?

Dar od Ciebie pozwali nam na zapewnienie najbardziej potrzebującym osobom zgłaszającym się do Fundacji:

  • niezbędnej opieki w domu,
  • zakup leków, środków higienicznych i opatrunkowych,
  • sfinansowanie rehabilitacji,
  • organizację eventów świątecznych

Dzięki Wam możemy zapewnić opuszczonym, nipotrzebnym nikomu seniorom szacunek, czułość, bezpieczeństwo i godne odchodzenie z ziemskiego świata.

Twój 1,5% to wielki dar. Dziękujemy!