Polskie Centrum Opieki Domowej

Pracujemy dla naszych Podopiecznych i ich Najbliższych od 2014 roku. Jesteśmy dynamicznie działającą firmą, specjalizującą w się świadczeniu usług opiekuńczych dla osób starszych i niesamodzielnych.

Chcielibyśmy podkreślić określenie „specjalizacji w świadczeniu usług opiekuńczych”, ponieważ dla Polskie Centrum Opieki Domowej jest to działalność podstawowa, a nie dodatkowa. Dlatego też wszystkie nasze starania i wysiłek koncentrujemy na świadczeniu najwyższego poziomu usług, zadowoleniu i bezpieczeństwie naszych Podopiecznych oraz ich rodzin i bliskich.

Naszą misją jest „Komfort i bezpieczeństwo, zawsze we własnym domu”, czyli tam gdzie Wszyscy ludzie chcą przebywać i czują się najlepiej, mimo swojej niesamodzielności.

Jesteśmy alternatywą dla bezdusznych, zinstytucjonalizowanych i masowych domów starców, domów opieki stałego pobytu, domów pomocy społecznej.

Poprzez nasze działania i sposób świadczenia usług chcemy sprawić, aby nasi Podopieczni, mimo swojej niesamodzielności, czuli się maksymalnie niezależni. Aby mogli realizować swoje plany, czuć się „normalnymi”, maksymalnie niezależnymi, nieuciążliwymi i akceptowanymi osobami i brać
aktywny udział w życiu społecznym.

Zapewniając wysoce zindywidualizowany, najwyższy poziom usług i standardy współpracy, pragniemy również służyć pomocą i wsparciem rodzinom i bliskim naszych Podopiecznych, aby zapewnić im możliwość wykonywania pozostałych obowiązków i zadań zawodowych oraz osobistych.

Wszyscy Opiekunowie firmy Polskie Centrum Opieki Domowej to osoby starannie zrekrutowane, sprawdzone i przeszkolone w ramach naszej Akademii Opieki Domowej.
Dbamy o ciągły rozwój umiejętności i kwalifikacji naszych pracowników oraz służymy im ciągłym wsparciem i pomocą. Ludzie są dla nas największą wartością.

Dlatego też oferujemy kompleksowy zakres usług z dziedziny opieki domowej, która pozwala sprostać wszelkim wymaganiom naszym Podopiecznych i ich bliskich.
Polskie Centrum Opieki Domowej, na zlecenie naszych Podopiecznych i ich bliskich, organizuje indywidualnie, koordynuje i bezpośrednio nadzoruje wykonanie, szerokiego zakresu usług dodatkowych takich jak usługi porządkowe w domu i na zewnątrz, usługi naprawcze, usuwania usterek elektrycznych, hydraulicznych, transportu specjalistycznego i innych niezbędnych naszemu Podopiecznemu do codziennego funkcjonowania.

Serwis ten organizujemy z przesłaniem – „wszystko bezpiecznie i w jednym miejscu”, co pozwala na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa naszym Podopiecznym i chronienie ich przed nieuczciwymi osobami i przestępcami.

Świadczymy usługi na najwyższym poziomie, dzięki połączeniu wykorzystaniu nowoczesnych technologii, procesów technicznych z empatią i szacunkiem do każdego człowieka.

Takie połączenie powoduje, że jesteśmy firmą maksymalnie profesjonalną, odpowiedzialną i efektywną.

PCOD jest stworzone dla Osób wymagających najwyższego poziomu i zakresu profesjonalnej opieki domowej, odpowiednio dostosowanej do ich potrzeb.

Zapraszamy do zapoznania się z Naszą stroną internetową i fanpagem na facebooku.