Pomoc rodzinom osób niesamodzielnych

Fundacja PCOD – Jesteśmy dla Ciebie wspiera również rodziny osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych, starszych…. wszystkich osób, które nie potrafią i nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu.

Bardzo często to właśnie rodzina sprawuje opiekę nad osobą niesamodzielną.

Nowa sytuacja, poprzedzona nierzadko chorobą, wypadkiem, kalectwem …. sprawia, że rodzina staje przed ogromnym wyzwaniem i zostaje poddana życiowej próbie.

Często nie wiedzą Państwo gdzie szukać pomocy; jak odnaleźć się w nowej sytuacji; jak opiekować się osobą chorą i niesamodzielną.

Czasem rodziny działają w sposób intuicyjny, co nie zawsze jest właściwe.

Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej- Jesteśmy dla Ciebie jest również po to aby prowadzić edukację w zakresie:

  • standardów opieki domowej,
  • sposobów i zasad opieki nad osobami niesamodzielnymi w warunkach domowych,
  • zrozumienia postępowania i sposobu myślenia oraz funkcjonowania osób niesamodzielnych
  • przygotowania rodzin i najbliższego otoczenia osób niesamodzielnych do życia z osobami niesamodzielnymi

Fundacja współpracuje z Polskim Centrum Opieki Domowej, wspólnie organizujemy konferencje, szkolenia, warsztaty, wykłady dotyczące profesjonalnej opieki domowej, indywidualne konsultacje ze specjalistami, prawnikami, lekarzami, pielęgniarkami, opiekunami.

Edukacja, praktyka, dostęp do nowości ułatwiających opiekę domową i wsparcie prawne, psychologiczne to nasze zadania.

Pomożemy Państwu poprawić komfort opieki nad osobą bliską oraz wesprzemy w innych kwestiach.

Zapraszamy do kontaktu z nami.