Przyjaciele i darczyńcy Fundacji

pcod_m
poczta_m
intermedicus_m

 

techintel_m
Mobilna wypożyczalnia sprzętu

rehabilitacyjnego:

lasota_m

namisz_m

 

podologia mobilna łódź

Baza szkoleń Akademii Opieki Domowej

O Fundacji

KRS 0000550156 NIP: 9512390397
BANK PEKAO SA 56 1240 2539 1111 0010 6249 1111

Więcej informacji o Fundacji PCOD – Jesteśmy dla Ciebie

SZKOLENIA FUNDACJI

SZKOLENIA FUNDACJI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

MISJA: AKCEPTACJA SPOŁECZNA

MISJA: AKCEPTACJA SPOŁECZNA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

STANDARDY W OPIECE

STANDARDY W OPIECE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore.

Galeria

Podopieczni Fundacji Polskiego Centrum Opieki Domowej są zawsze w centrum uwagi.
Staramy się spełniać ich potrzeby, marzenia i realizować pasje.

Udar mózgu – jak ratować człowieka!

Jeśli rozpoznasz pierwsze objawy udaru mózgu, możesz uratować komuś życie. Naprawdę liczy się każda chwila!!

 

 

Artykuły

Jak choroba Alzheimera zmienia ludzi?
Bijemy na alarm – nie pozwól cierpieć swoim bliskim!
Oddziaływania niefarmakologiczne w otępieniu
Niebezpieczne drżenie – zrozumieć seniora
Alzheimer, czy demencja – pułapki starości
Szklanka wody dla Seniora
Referencje
Seniorzy do komputera!
Zalecenia dietetyczne przy nadciśnieniu
Jak pokonać ból reumatyczny naturalnymi metodami?
Kurier prosto pod Twoje drzwi!
Świadomy i bezpieczny senior
Uważaj na oszustów finansowych
Uwaga na oszustów czyhających na łatwowierność osób starszych
Jak choroba Alzheimera zmienia ludzi?

Jak choroba Alzheimera zmienia ludzi?

Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej rozpoczyna cykl publikacji, które mają na celu pomóc opiekunom osób chorych i niesamodzielnych zrozumieć problemy, które są udziałem ich podopiecznych, a także pomóc opiekunkom rozwiązywać problemy, z którymi borykają się na co dzień.

Zapraszamy Was do zgłaszania do nas problemów, które nurtują Was w codziennych działaniach opiekuńczych. Postaramy się podać wskazówki.

Jak choroba Alzheimera zmienia ludzi?

Choroba Alzheimera jest chorobą mózgu, zaliczaną do chorób otępiennych. Powoduje obumieranie komórek nerwowych. Wpływa na zdolność do zapamiętywania i jasnego myślenia. Ludzie cierpiący na tę chorobę mają problemy z pamięcią i są zagubieni. Mogą mieć trudności z koncentracją uwagi oraz zachowywać się w dziwny sposób. Objawy choroby nasilają się stopniowo z upływem czasu. W końcu stają się tak poważne, że chory nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w życiu codziennym. Staje się coraz bardziej zależny od swojego opiekuna.

Najbardziej niepokojące objawy choroby, to:

– utrata pamięci, która zakłóca codzienne życie; dotyczy to zapominania niedawno zdobytych informacji, ważnych dat, imion ,wielokrotne pytanie o te same rzeczy, wielokrotne opowiadanie tych samych wydarzeń

– trudności z planowaniem lub rozwiązywaniem problemów; mogą pojawić się kłopoty z zastosowaniem znanego przepisu, trudności z planowaniem i kontrolowaniem wydatków, wydłuża się czas potrzebny na wykonanie znanych wcześniej zadań

– trudności z ukończeniem dobrze znanych zadań w domu, w pracy ,w czasie wolnym; mogą mieć problemy z dojechaniem w dobrze znane miejsca, nie radzą sobie z zadaniami w pracy, nie pamiętają zasad ulubionej gry

– dezorientacja w czasie i przestrzeni; tracą orientację co do dat, pór roku i upływu czasu; trudno choremu zrozumieć coś, co nie dzieje się „tu i teraz”, zapominają gdzie są i jak się tu dostali

– problemy ze zrozumieniem obrazów i związków przestrzennych; chorzy mają problemy ze wzrokiem, pojawiają się trudności w czytaniu, z oceną dystansu, określeniem koloru lub kontrastu np. przechodząc obok lustra nie rozpoznają siebie, lecz myślą, że ktoś inny jest w pokoju

– problemy ze słownictwem w mowie i czytaniu; chorzy mają problemy ze śledzeniem rozmowy lub włączeniem się w nią, mają problem ze znalezieniem odpowiedniego słowa do nazwania znanej rzeczy

– odkładanie rzeczy nie na swoje miejsce, np. włożenie kluczy do lodówki lub pralki, mogą coś zgubić i oskarżyć opiekuna o kradzież,

– utrata zdolności powrotu ta samą drogą ,dlatego niebezpieczne jest samodzielne wyjście chorego na spacer

– pogorszenie lub zła ocena sytuacji, np. w obchodzeniu się z pieniędzmi, przekazywanie dużych sum pieniędzy obcym osobom

– wycofanie z pracy i życia towarzyskiego; chorzy mogą stracić zainteresowanie swoim hobby, rezygnować ze spotkań z przyjaciółmi

– zmiany nastroju i osobowości; bywają zdezorientowani, podejrzliwi, maja obniżony nastrój, często depresję, demonstrują strach, niepokój, różne lęki, wpadają w irytację, czasami przejawiają agresję.

Choroba Alzheimera rozwija się w różnym tempie i różnych etapach. Zaawansowana postać choroby, to jeden z najtrudniejszych etapów dla opiekunów. Chory wymaga pomocy w wykonywaniu najprostszych codziennych czynności. Najbardziej powszechne symptomy zaawansowanej postaci Alzheimera to:

– problemy z rozpoznawaniem najbliższych, choć zachowana jest zdolność do rozróżnienia twarzy znanych od obcych

– niska świadomość pacjenta co do otoczenia i bieżących zdarzeń

– niepokój i rozdrażnienie występujące najczęściej w godzinach popołudniowych i wieczornych

– nieumiejętność samodzielnego korzystania z łazienki

– nietrzymanie moczu i kału

– wielokrotne powtarzanie tego samego zachowania zarówno werbalnego jak i niewerbalnego.

W ostatniej fazie choroby kontakt słowny utrudniony, chory wygłasza pojedyncze słowa. Podstawowe funkcje organizmu są zaburzone, słabo pracują płuca i serce, koordynacja ruchowa oraz zdolność połykania są znacznie zakłócone.

Bijemy na alarm – nie pozwól cierpieć swoim bliskim!

Bijemy na alarm – nie pozwól cierpieć swoim bliskim!

„Newsweek” nr 39/2018 opublikował bulwersujący artykuł na temat sposobu, w jaki traktowani są podopieczni w domach opieki, również tych prywatnych.

https://www.newsweek.pl/plus/spoleczenstwo/domy-opieki-przemoc-wyzwiska-bicie-to-codziennosc,artykuly,432919,1,z.html

Misją naszej Fundacji jest wspieranie Podopiecznych Grupy Polskiego Centrum Opieki Domowej i ich bliskich. Dążymy do zmiany standardów w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi w Polsce, aby zapobiegać takim patologicznym sytuacją, jakie opisuje wyżej wymieniony artykuł. Opieka domowa to komfort i spokój, na który zasługują zarówno chorzy, jak i ich rodziny. 

Bijemy na alarm – nie pozwól cierpieć swoim bliskim!

       

Oddziaływania niefarmakologiczne w otępieniu

Oddziaływania niefarmakologiczne w otępieniu

Istnieje wiele metod pobudzających procesy poznawcze, ale nie wszystkie można wykorzystać
u każdego chorego. Dobór zajęć powinien być  indywidualny i uzależniony od nasilenia otępienia, gdyż najlepsze rezultaty można uzyskać, stosując ćwiczenia oparte na dobrze zachowanych umiejętnościach, a jednocześnie wymagające wysiłku od chorego. Nie należy jednak planować zadań zbyt trudnych, bo brak rezultatów może zniechęcić chorego do wysiłku.

U chorych we wczesnym stadium otępienia można prowadzić trening wielowymiarowy, który ma za zadanie usprawnić przebieg poszczególnych procesów poznawczych takich jak: pamięć, myślenie, uwaga, planowanie i rozwiązywanie problemów. Trening wielowymiarowy sprowadza się do czytania, pisania, rysowania, wspominania itp.

Inny sposób na poprawę funkcjonowania chorego na otępienie jest trening orientacji
w rzeczywistości.
Terapia może być prowadzona w sposób ciągły poprzez wielokrotne powtarzanie w ciągu dnia podstawowych informacji dotyczących chorego i otaczającej go rzeczywistości. W łagodnej fazie otępienia trening orientacji w  rzeczywistości może polegać na wspólnym czytaniu gazet czy oglądaniu programów informacyjnych i ich późniejszym omawianiu. W bardziej zaawansowanych fazach otępienia zaleca się dostarczanie choremu podstawowych informacji o nim samym tj. przypominaniu choremu jego imienia i nazwiska, adresu lub miejsca pobytu, aktualnej daty, pory roku, dnia, imion domowników itp. Pomocne może się okazać umieszczenie zegara w widocznym miejscu i wspólne odczytywanie godziny. Podobną rolę może pełnić czytelny kalendarz, w którym można wraz z chorym odznaczać mijające dni. Pomaga również zapisywanie nazwisk bliskich osób, często używanych telefonów, sporządzanie listy codziennych zajęć.

Terapia  reminiscencyjna polega na przywoływaniu wspomnień z wcześniejszych okresów życia. Najczęściej odbywa się to w formie rozmów na różne tematy – osobiste lub ogólne przy wykorzystaniu tzw. kotwic pamięci np. starych fotografii, osobistych przedmiotów, filmów video czy płyt z muzyką z dawnych lat. Inną formą tego treningu może być wprowadzenie zmian w otoczeniu podopiecznego (np. w jego pokoju) tak, żeby przypominało ono to z wcześniejszych okresów życia.

Terapia reminiscencyjna ma na celu wzmocnienie tożsamości chorego, zmniejszenie poczucia zagubienia i izolacji oraz poprawę samopoczucia i komunikacji z otoczeniem.

Proponowane tu formy treningu są prostymi metodami, które mogą być stosowane przez opiekunki bez pomocy specjalisty. Utrzymywanie aktywności daje choremu poczucie uczestnictwa w życiu rodziny i sensu życia. Dlatego ważne jest podtrzymywanie wszelkich umiejętności praktycznych chorego poprzez pozwalanie mu na wykonywanie różnych czynności, jednak pod warunkiem, że nie będą one niebezpieczne. Mogą to być czynności, które kiedyś były hobby chorego np. robienie na drutach czy szydełku lub inne mniej skomplikowane czynności jak np. porządkowanie rzeczy, szuflad, układanie kanapek na talerzu, zwijanie wełny, obieranie ziemniaków czy warzyw. Opiekunka może oczywiście zachęcać i udzielać niezbędnych podpowiedzi.

Często zdarza się, że opiekunka wyręcza we wszystkim podopiecznego z otępieniem sądząc,
że postępuje dobrze. Chorzy, za których wszystko robi opiekunka szybciej tracą kontakt z otoczeniem, a przecież zaścielenie łóżka, starcie kurzu czy zmycie kilku naczyń, nie wymaga wielkiego wysiłku fizycznego. Jeśli chory od wielu miesięcy nic nie robi, zapomina o czynnościach dnia codziennego i wykazuje niechęć do podejmowania jakiegokolwiek wysiłku. Systematyczny trening w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego wydłuża okres, w którym chory może funkcjonować samodzielnie lub z niewielką pomocą opiekunki. Trzeba jednak pamiętać o tym, by zajęcia planować na miarę aktualnych możliwości chorego, tak, aby go nadmiernie nie obciążały, gdyż mogłoby to spowodować niekorzystne reakcje, takie jak przygnębienie czy zdenerwowanie, a nawet napad agresji.

Niebezpieczne drżenie – zrozumieć seniora

Niebezpieczne drżenie – zrozumieć seniora

Objawy choroby Parkinsona różnią się zasadniczo od objawów demencji starczej i Alzheimera.

W chorobie Parkinsona najważniejszymi objawami są: drżenie rąk w stanie spoczynku (rzadko nóg czy głowy) – dotyczy to zazwyczaj tylko jednej strony ciała, uczucie sztywności mięśni, upośledzona sprawność fizyczna (spowolnienie ruchów), zaburzenie równowagi, czego następstwem są częste upadki, niewyraźna mowa, zaburzenie węchu.

W późniejszym etapie rozwoju choroby może pojawić się depresja, zaburzenie przełykania, ograniczone ruchy mimiczne, twarz maskowata, nie wyrażająca emocji.  Wtedy również  dochodzi do spowolnienia myślenia, defektów pamięci, a także zaburzenia orientacji przestrzennej i koncentracji uwagi. Pojawiają się też zaburzenia wegetatywne takie jak:  gwałtowne spadki ciśnienia krwi przy zmianie pozycji z siedzącej na stojącą i związane z tym zasłabnięcia, uporczywe zaparcia, zaburzenia funkcji pęcherza moczowego i termoregulacji, potliwość i duszności.

Te trzy najczęstsze dolegliwości wieku senioralnego różnią się między innymi wiekiem chorego. Najczęściej pierwsze objawy Alzheimera pojawiają się po 65 roku życia, demencji około 80 roku życia, a Parkinson może wystąpić już w bardzo wczesnym okresie życia ,np. 21 lat, choć najczęściej pojawia się po 40-tce. W chorobie Alzheimera i otępienia starczego jako pierwsze pojawiają się zaburzenia pamięci i przypominania, natomiast w Parkinsonie  pierwsze objawy dotyczą zaburzeń ruchu i równowagi, a zaburzenia psychiczne występują dopiero na bardzo zaawansowanym etapie choroby.

PCOD Sp. z o.o.: Opracowano na podstawie „Leksykonu psychiatrii”, artykułu Jolanty Dyjecińskiej „Żyć z chorobą Parkinsona” i portalu „Opieka nad chorym na Alzheimera.

Alzheimer, czy demencja – pułapki starości

Alzheimer, czy demencja – pułapki starości

Wprawdzie choroba Alzheimera jest odpowiedzialna aż za 80% wszystkich przypadków demencji, jednak istnieją pewne różnice, o których powinni wiedzieć opiekunowie osób chorych.

Choroba Alzheimera pojawia się u osób po 65 roku życia, a demencja znacznie później, około 80 roku życia.

Chorzy na demencję wykazują: upośledzenie umiejętności komunikowania się, poważny spadek zdolności rozumowania i znaczne zmniejszenie sprawności pamięci, szczególnie funkcji przypominania. Otępienie starcze(demencja) może być wywołane przez wiele czynników np. Alzheimera, Parkinsona lub nadużywanie alkoholu. Demencja jest otępieniem tzw. naczyniowym. Podstawową przyczyną otępienia jest uszkodzenie komórek nerwowych.

Choroba Alzheimera doprowadza do utraty zdolności wykonywania codziennych czynności i funkcji, takich jak: mówienie, chodzenie, a nawet połykanie. Choroby Alzheimera nie da się cofnąć, wyleczyć, ale można opóźnić jej rozwój. Wymienia się czynniki ryzyka, które mogą doprowadzić do pojawienia się choroby Alzheimera:

 • wiek powyżej 65 roku życia,
 • urazy głowy,
 • nadciśnienie tętnicze,
 • podwyższony poziom „złego” cholesterolu (LDL),
 • cukrzyca,
 • zakażenie wirusem opryszczki,
 • niski poziom wykształcenia,
 • predyspozycje genetyczne.

Najbardziej charakterystycznym objawem choroby Alzheimera są zaburzenia pamięci, czyli zdolności do nabywania nowych lub odtwarzania wcześniej nabytych informacji.
Wraz z rozwojem choroby występują:

 • zaburzenia mowy, trudności w doborze słów i nazywaniu przedmiotów,
 • niezdolność wykonywania wyuczonych ruchów jak np. posługiwanie się sztućcami, pisanie, czytanie,
 • zaburzenia słyszenia i widzenia,
 • zaburzenia czynności wykonawczych np. ubierania się, gotowania, jedzenia.

W późniejszym etapie choroby otępienie jest tak nasilone, że chory nie wie, kim jest, nie rozpoznaje najbliższych. Niektórzy chorzy są nadmiernie pobudzeni, agresywni, a inni apatyczni i wyczerpani. W chorobie Alzheimera obserwuje się drgawki, drżenie rąk ,przykurcze mięśni. W ostatnim etapie choroby następuje spadek masy ciała, wyniszczenie organizmu i tworzenie się odleżyn.

Demencję można cofnąć, o ile rozpocznie się leczenie w początkowej fazie. Odwracalne postacie demencji mogą być spowodowane przez:

 • pewne choroby zakaźne,
 • alkoholizm,
 • guzy mózgu,
 • niedobór witamin,
 • depresję,
 • zaburzenie czynności tarczycy czy jako efekt uboczny działania leków.

Ważne, by każda osoba, u której pojawią się pierwsze objawy demencji, możliwie szybko trafiła do psychiatry i otrzymała fachową pomoc farmakologiczną i przeprowadzone specjalistyczne badania.

PCOD Sp. z o.o.: Opracowano na podstawie „Leksykonu psychiatrii”, artykułu Jolanty Dyjecińskiej „Żyć z chorobą Parkinsona” i portalu „Opieka nad chorym na Alzheimera.

glückliche Beziehung im Alter
Szklanka wody dla Seniora

Szklanka wody dla Seniora

Woda to podstawowy składnik ciała. Jest niezbędna do życia, aby w organizmie mogły zachodzić poprawnie wszystkie reakcje chemiczne. Pomimo edukacji społecznej, wciąż pijemy jej zbyt mało. Nawodnienie to temat szczególnie ważny w przypadku seniorów, którzy wymagają troski i uwagi swoich opiekunów. Według badań „The American Journal of Nursing”, odwodniony może być nawet co trzeci senior!

Proces starzenia nie zmniejsza zapotrzebowania na wodę. W organizmie seniora woda powinna stanowić około 40 proc. ciężaru ciała. Tymczasem bodźce wysyłane przez krew do mózgu nie są przetwarzane wystarczająco szybko przez ośrodek pragnienia, przez co potrzeba sięgnięcia po szklankę wody pojawia się ze znacznym opóźnieniem lub nie pojawia się wcale. Seniorzy spożywają średnio zaledwie jedną trzecią dziennego zapotrzebowania. To rodzi dodatkowe wyzwania dla opiekunów, którzy powinni zwracać uwagę nawet na najdrobniejsze objawy odwodnienia, ponieważ u starszych osób proces ten następuje bardzo gwałtownie. Brak uczucia pragnienia oraz chroniczne objawy odwodnienia mogą też doprowadzić do starczej niedoczynności nerek. Aby działać sprawnie i wydolnie organ ten potrzebuje stałej aktywności i wody. Odwodnienie prowadzi też do zagęszczenia krwi. To z kolei zwiększa ryzyko występowania zakrzepów i bardzo niebezpiecznych zatorów płucnych.

Pierwsze objawy silnego odwodnienia organizmu widać już na pierwszy rzut oka. Suche i popękane usta, mało elastyczna skóra, zapadnięte oczy… Częstym skutkiem utraty zbyt dużej ilości wody jest również gorączka, gwałtowne zmiany w odczuwaniu ciepła i zimna, zawroty głowy, a także apatia.
Opieka nad seniorem to w dużej mierze obserwacja jego organizmu, który w pewnym wieku zapomina o podstawowych zasadach higieny życia. Warto wyrobić u podopiecznego nawyk sięgania po szklankę wody, nawet gdy nie odczuwa on pragnienia. To złota zasada naszych opiekunek z Polskiego Centrum Opieki Domowej.

Jeśli spodobał Ci się nasz artykuł, to prosimy o udostępnienie w trosce o wszystkie osoby starsze i niesamodzielne 🙂

Źródło: fit.pl

Referencje

Referencje

Chciałem bardzo podziękować za prawie dwuletnią opiekę nad moją chorą matką – opiekę profesjonalną i serdeczną. Opiekunki mamy były bez zarzutu, a moje kontakty z Państwa firmą przebiegały bez cienia zakłóceń. Najbardziej wzruszyły mnie kwiaty przekazane mamie (sanitariuszce Powstania Warszawskiego) na rocznicę jego wybuchu. Polecę Państwa firmę każdemu bez zastrzeżeń. Jeszcze raz dziękuję.

Lucjan Szuster

Seniorzy do komputera!

Seniorzy do komputera!

Wykluczenie cyfrowe lub tzw. przepaść cyfrową, można w uproszczeniu zdefiniować jako podział na osoby przyłączone do sieci i będące poza nią. Ta druga grupa, to często osoby starsze, którym brak jest umiejętności posługiwania się nowymi technologiami. Siecią można nazwać nie tylko Internet, ale i np. sieć znajomych, członków rodzin używających nowych form komunikacji (np. osoby porozumiewające się SMS-ami).

Poczta Polska wychodzi naprzeciw ludziom starszym, (więcej…)

Zalecenia dietetyczne przy nadciśnieniu

Zalecenia dietetyczne przy nadciśnieniu

Odpowiednio dostosowana dieta może w znaczny sposób poprawić wartości ciśnienia krwi. Nie chodzi w niej o całkowite wykluczenie soli, które jest skuteczne u 50% osób z nadciśnieniem, tylko o ograniczenie jej dziennej dawki do 5 g (1 łyżeczka do herbaty). Równie istotna jest obecność w diecie możliwie dużych ilości magnezu, potasu i wapnia. Generalnie zalecenia żywieniowe dla osób z nadciśnieniem (dieta DASH) zbliżone są do diety śródziemnomorskiej.

(więcej…)

Jak pokonać ból reumatyczny naturalnymi metodami?

Jak pokonać ból reumatyczny naturalnymi metodami?

Choć wiele osób często używa terminu „bóle reumatyczne” przede wszystkim do zdefiniowania bólów tępych, nieprecyzyjnych, przejściowych, które pojawiają się wraz z upływem lat, prawdą jest, że określenia te nie są stosowane przez profesjonalistów z zakresu zdrowia. To, co powszechnie jest definiowane jako choroba reumatyczna, ogranicza się do choroby aparatu lokomotorycznego lub układu mięśniowo-szkieletowego połączonego kośćmi, mięśniami, ścięgnami, stawami, tkankami łącznymi oraz więzadłami.

(więcej…)

Kurier prosto pod Twoje drzwi!

Kurier prosto pod Twoje drzwi!

Usługi kurierskie Poczty Polskiej S.A. – Pocztex to najszybsza ze wszystkich usług pocztowych, świadczona w systemie „od drzwi do drzwi” w gwarantowanych terminach. Bogata oferta umożliwia wysyłanie paczek o różnej wielkości, masie oraz w zróżnicowanych terminach doręczenia. Nadaną paczkę możemy doręczyć w godzinach porannych, po południowych albo w wyznaczonym przez Ciebie dniu. W ofercie umożliwiamy także odbiór i doręczenie paczek w sobotę, niedzielę czy nawet w Święta. Przesyłka zostaje odebrana przez kuriera bezpłatnie, po zleceniu usługi telefonicznie (804 104 104 * (z tel. stacjonarnych) lub +48 43 842 0 842 (z tel. GSM i z zagranicy) lub drogą elektroniczną za pomocą formularza zamówieniowego. Płatności za przesyłkę dokonuje się w formie gotówkowej w momencie odbioru przesyłki. Więcej informacji na temat usług kurierskich znajdziesz tutaj>.

(więcej…)

Świadomy i bezpieczny senior

Świadomy i bezpieczny senior

Drodzy Seniorzy przekazujemy kilka prostych rad i uwag, które z pewnością mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Wasze i Waszych najbliższych.

Zwracajmy uwagę na poniższe kwestie: (więcej…)

Uważaj na oszustów finansowych

Uważaj na oszustów finansowych

W dzisiejszych czasach łatwo paść ofiarą oszustów finansowych. Szczególnie popularna wśród przestępców stała się metoda „na wnuczka”. Szacuje się, że ofiary podobnych oszustw tracą jednorazowo ponad 11 tys. złotych. Jak ustrzec się przed tym niebezpieczeństwem? (więcej…)

Uwaga na oszustów czyhających na łatwowierność osób starszych

Uwaga na oszustów czyhających na łatwowierność osób starszych

Osoby starsze, mieszkające samotnie często nagabywane są przez oszustów podających się za przedstawicieli różnych instytucji. Aby wzbudzić zaufanie przestępcy stosują wiele podstępów. Jedni już od progu obiecują tańsze leki czy większą emeryturę, drudzy starają się wzbudzić litość, prosząc o szklankę wody lub podając się za wolontariuszy zbierających pieniądze dla chorych dzieci. Podają się np. za pracownika opieki społecznej zbierającego informacje o niezbędnej pomocy, za pracownika gazowni, który odwiedza osoby uprawnione do bezpłatnej wymiany kuchenek gazowych czy za pracownice służby zdrowia wykonujące badania i zabiegi w domu pacjenta. Do drzwi mogą też zapukać fałszywi kominiarze, pracownicy ZUS, pracownicy administracji czy telekomunikacji itp. (więcej…)

Fundacja – odwiedź nas na:

ikona_fb    ikona_yt

Kontakt

Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej
Komisji Edukacji Narodowej 112B
02-797 Warszawa

Telefon: +48 22 270 10 50,   +48 600 902 060,
E-mail: biuro@fundacja-pcod.pl

 

Województwo łódzkie:

Fundacja Polskiego Centrum Opieki Domowej
Piotrkowska 270, XIII pietro
90-361 Łódź

Telefon: + 48 22 300 12 15,    +48 600 902 060,         +48 22 270 10 50
E-mail: biuro@fundacja-pcod.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę Polskie Centrum Opieki Domowej Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Grupy Polskie Centrum Opieki Domowej Sp. z o.o. informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Map